กรุณาเข้าสู่ระบบ

รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยอดฝากปัจจุบัน:
จำนวนเงินในการอัพเกรดระดับ VIP ขั้นถัดไป:
เงินฝากบำรุงรักษา:
ยอดฝากรักษาระดับ VIP:

โปรโมชั่นพิเศษ

โปรแกรมวีไอพี SCR99

 • ผู้จัดการความสัมพันธ์
  -
 • โบนัสอัพเกรด
  -
 • โบนัสวันเกิด
  -
 • โบนัสวีไอพีรายวัน
  -
 • กีฬา
  -
 • คาสิโนสด
  -
 • สล็อต
  -
 • กีฬา
  -
 • คาสิโนสด
  -
 • สล็อต
  -
 • จำนวนเงินฝากรวมรายเดือน
  -
 • มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
  -
 • ฝากขั้นต่ำภายใน 1 เดือน
  -
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์
  -
 • โบนัสอัพเกรด
  1,000
 • โบนัสวันเกิด
  500
 • โบนัสวีไอพีรายวัน
  YES
 • กีฬา
  0.60%
 • คาสิโนสด
  0.50%
 • สล็อต
  0.60%
 • กีฬา
  0.60%
 • คาสิโนสด
  0.50%
 • สล็อต
  0.60%
 • จำนวนเงินฝากรวมรายเดือน
  LIFETIME
 • มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
  LIFETIME
 • ฝากขั้นต่ำภายใน 1 เดือน
  250,000
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์
  -
 • โบนัสอัพเกรด
  2,000
 • โบนัสวันเกิด
  1,000
 • โบนัสวีไอพีรายวัน
  YES
 • กีฬา
  0.70%
 • คาสิโนสด
  0.60%
 • สล็อต
  0.70%
 • กีฬา
  7%
 • คาสิโนสด
  8%
 • สล็อต
  8%
 • จำนวนเงินฝากรวมรายเดือน
  300,000
 • มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
  1,000,000
 • ฝากขั้นต่ำภายใน 1 เดือน
  500,000
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์
  YES
 • โบนัสอัพเกรด
  4,000
 • โบนัสวันเกิด
  3,000
 • โบนัสวีไอพีรายวัน
  YES
 • กีฬา
  0.80%
 • คาสิโนสด
  0.70%
 • สล็อต
  0.80%
 • กีฬา
  8%
 • คาสิโนสด
  9%
 • สล็อต
  10%
 • จำนวนเงินฝากรวมรายเดือน
  500,000
 • มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
  3,000,000
 • ฝากขั้นต่ำภายใน 1 เดือน
  1,000,000
Platinium Level
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์
  YES
 • โบนัสอัพเกรด
  10,000
 • โบนัสวันเกิด
  5,000
 • โบนัสวีไอพีรายวัน
  YES
 • กีฬา
  0.90%
 • คาสิโนสด
  0.80%
 • สล็อต
  0.90%
 • กีฬา
  9%
 • คาสิโนสด
  10%
 • สล็อต
  12%
 • จำนวนเงินฝากรวมรายเดือน
  1,500,000
 • มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
  5,000,000
 • ฝากขั้นต่ำภายใน 1 เดือน
  2,000,000
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์
  YES
 • โบนัสอัพเกรด
  20,000
 • โบนัสวันเกิด
  8,000
 • โบนัสวีไอพีรายวัน
  YES
 • กีฬา
  1%
 • คาสิโนสด
  1%
 • สล็อต
  1%
 • กีฬา
  10.0%
 • คาสิโนสด
  12.0%
 • สล็อต
  15.0%
 • จำนวนเงินฝากรวมรายเดือน
  3,000,000
 • มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
  10,000,000
 • ฝากขั้นต่ำภายใน 1 เดือน
  5,000,000